Vorige bericht

Paardencoaching Casestudy – Politie

  • Bedrijf: Politie (Eenheid Rotterdam)
  • Thema: Samenwerken
  • Doel: Patronen van samenwerken blootleggen, onderlinge banden versterken, inzicht geven in ieders eigen aandeel in een verandering en vooral ook plezier hebben
  • Paarden in actie: Two Moons en Sarousso
  • Deelnemers: 16 personen

Hoe kan een teambuildingssessie met paarden bijdragen aan het komen tot een betere samenwerking binnen een al langer bestaand team? Paarden Two Moons, Sarousso, paardengedragstrainer Petra Vlasblom en paardencoach Eefje van Prooijen weten exact wat daarvoor nodig is.

Samenwerken in een team en samenleven in een kudde… Het heeft meer overeenkomsten dan je denkt…

Samenwerken is succesvoller bij harmonie

Zodra mensen met elkaar samenwerken, ontstaat er van alles. Je neemt als individu jezelf mee en dus je eigen manier van werken en communiceren. Dat kan zorgen voor positieve ervaringen, maar ook voor negatieve. Wanneer er wrijving is of zelfs onvrede, ontstaat onveiligheid en hebben mensen de neiging niet meer te delen wat ze denken en/of voelen. Hierdoor stagneert de communicatie. En als de communicatie stopt of niet langer effectief is, ligt disharmonie op de loer. Dat kan funest zijn voor de samenwerking.

Binnen ieder team zijn patronen te ontdekken; karakteristieken van individuen die tot positieve of negatieve input leiden en communicatiestijlen die goed werken of juist minder succesvol zijn. Het kan waardevol zijn hier inzicht in te krijgen om zo positieve factoren te kunnen versterken en negatieve factoren te kunnen afzwakken. Maar ook op individueel niveau kan het leiden tot bijzondere inzichten over het eigen aandeel in situaties.

Juist door met elkaar aan de slag te gaan mét de paarden, komen al deze facetten aan bod op een hele andere manier dan binnen de werksituatie.

Paardencoaching Casestudy - Politie Onveiligheid – Veiligheid – Eenheid

Om inzichten te geven in de overeenkomsten tussen kuddegedrag en mensengedrag, geeft paardengedragstrainer Petra, het team eerst een uitgebreide presentatie met een stuk theorie. Ook daar komen de onderwerpen harmonie en disharmonie weer voorbij. Wanneer de kudde paarden geen eenheid is, betekent dat onveiligheid voor de individuele dieren. Alle paarden hebben elkaar nodig om de kudde veilig te houden.

Dit gegeven kun je eenvoudig vertalen naar samenwerken binnen een team. Effectieve samenwerking betekent dat ieder individu zich veilig voelt om vrij te communiceren en te zijn wie hij/zij is. Dan kunnen de prestaties en welzijn van het team optimaal zijn. Ook alle mensen hebben elkaar nodig om goed samen te werken.

Het belang van duidelijk communiceren en dat altijd blijven doen, is enorm, zowel in de kudde voor de paarden, als op de werkvloer voor het team. Om daartoe in staat te zijn, moet sprake zijn van psychologische veiligheid. Je voelt je psychologisch veilig wanneer je je in de werksituatie, op de werkvloer, in het team en/of binnen het bedrijf vrij kunt uitspreken zónder daarop afgerekend te worden. Ook bij het creëren van een grotere psychologische veiligheid binnen een team kan het werken met paarden handvatten geven en verstorende patronen helpen te doorbreken.

In de praktijk

Door samen te werken als groep mét twee paarden om de opdrachten tot een goed einde te brengen, komen in de praktijk verschillende facetten tot uiting. Het belang van duidelijke communicatie, het op tijd signaleren van wrijving, het benadrukken van het positieve, het afzwakken van het negatieve, het goed op elkaar inspelen, oplossingsgericht zijn en motiveren.

Paarden zijn bijzonder gevoelig voor de energie van de groep waartoe ze behoren. Deze groep van 16 deelnemers kenmerkte zich door hun actieve houding. Het maakte de paarden nieuwsgierig. De paarden wisten tegelijkertijd niet zo goed wat ze konden verwachten, ze waren dus ook afwachtend. Het was vooral Two Moons die vrolijk op onderzoek ging.

De activiteit

De door paardencoach Eefje gekozen opdrachten zijn gebaseerd op de belangrijkste wensen vanuit het team: op een laagdrempelige manier ervaren wat de patronen van samenwerken zijn, de onderlinge banden versterken, inzichten geven en communicatie verbeteren.

De opdracht: een parcours voor de paarden uitzetten in de bak en vervolgens de dieren over/door dat parcours begeleiden. Met woorden, zonder woorden en – later – zonder halster.

Het team wordt opgesplitst in twee kleinere groepjes van ieder acht. Eén groep voert de opdracht uit, de andere groep observeert. Dit wordt halverwege omgedraaid. De uitvoerende groep krijgt één minuut om tot een plan te komen voor het uitzetten van het parcours. Vervolgens gaan ze aan de slag met het uitzetten van het parcours. Hierna krijgt de groep opnieuw één minuut om tot een plan te komen voor het begeleiden van de paarden. Hierop komen de paarden in actie. Maar hoe beweeg je een paard om het parcours met jou te gaan volgen? Eerst met woorden, dan ook nog eens zonder woorden en later zelfs zonder halster?!

De uitwerking

Petra:

“Tijdens de oefeningen zie je duidelijk dat mensen elkaar kennen en herkennen. Het vertrouwde teamgedrag wordt duidelijk zichtbaar. Onze rol als coaches is niet anders dan inzichten meegeven, zonder oordeel. Het echte werk gebeurt onderling”.

Eefje:

“Je ziet dat ‘paardenmensen’ naar voren worden geschoven voor het uitvoeren van de opdracht, maar zelfs deelnemers die aangeven toch wel wat bang te zijn voor paarden, voegen zich uiteindelijk met enthousiasme bij. Dat hoort ook bij samenwerken. Uit je comfortzone durven gaan.”

De observerende groep geeft na afloop van de opdracht feedback. Ook hier is sprake van veel herkenning en inzichten. Zeker op basis van de intensieve coaching die dit team de dag ervoor heeft gekregen, blijkt de paardencoachingssessie verhelderend en naadloos passend bij de eerdere bevindingen.

Conclusie

Deze bijzondere teambuildingssessie met Two Moons en Sarousso gaf een team dat al langer met elkaar samenwerkt niet direct nieuwe inzichten, maar wel verdieping en een basis om op verder te bouwen. De groep heeft de paardencoaching als zeer positief ervaren. Ze gaven aan dat wat ze zochten te hebben kunnen halen uit de sessie. In combinatie met hun eerdere intensieve coachingsdag bleek de teambuilding een gouden greep.

Iets voor jouw team?

Heb je dit nu gelezen en denk je: “Dit is wat voor ons team?” Neem dan vrijblijvend contact op met Petra via beleef@depeerdegaerdt.nl of ons contactformulier. Naast een op maat gemaakte teambuildingssessie zoals hier omschreven, hebben we mogelijkheden voor nieuwe teams met het pakket Kickstart, maar ook voor meer verdieping met de pakketten Communicatie of Verandering. Kijk voor meer informatie op de pagina: Paardencoaching & Spiegelen met paarden.

Wil je gebeld worden? Vermeld dat in het contactformulier.

Volgende bericht