Missie & Visie

Onze “Duty of Care”

Op Landgoed de Peerdegaerdt komen zorg voor mens, dier en natuur organisch samen. Wij, de organisatie en medewerkers, zien het als kerntaak om op een verantwoordelijke manier zorg te dragen voor ieders welzijn en voorspoed.

Missie

Met dit stukje paradijs op aarde – waar ieder mens, ieder dier én de natuur waardevol zijn – vullen we op geheel eigen wijze in, hoe wij de wereld graag zien.

Visie

Landgoed de Peerdegaerdt streeft naar een wereld waarin ieder wezen vrij en gekoesterd is en het leven kan vieren.

Pijlers

Landgoed de Peerdegaerdt is een non-profit organisatie die zoekt en streeft naar harmonie tussen mens, dier en natuur. Dit doet zij aan de hand van verschillende activiteiten, die elk op een eigen, unieke manier bijdragen aan de missie.

  • Dierenopvang: Op Landgoed de Peerdegaerdt worden dieren opgevangen die nergens anders meer welkom zijn. Wij geven ze een liefdevol thuis en dragen zorg voor hun welzijn, dierzijn en voorspoed.
  • Zorgboerderij: Dit is het fundament van De Peerdegaerdt. De zorgboerderij is een veilige plek waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Deelnemers met een ondersteuningsvraag krijgen hier dagelijks persoonlijke begeleiding op eigen tempo. Ons hechte en toegewijde team legt hierbij de nadruk op de talenten en mogelijkheden van de deelnemers.
  • Activiteiten en workshops: Met onze activiteiten en workshops zoeken we de verbinding met een breder publiek. Zo bieden we hen de kans om ook de Peerdegaerdtse magie te kunnen ervaren en zich bewust te worden van de kracht en waarde van dieren en natuur.
  • Educatie: De Peerdegaerdt ziet het als één van haar kerntaken om mensen te inspireren, te laten ontdekken en te leren hoe je in harmonie met dieren en de natuur kunt leven.

Kernwaarden

De kernwaarden van Landgoed de Peerdegaerdt zijn in verbinding, respectvol, veerkrachtig, harmonieus, inclusief, magisch, waardeVOL en compassie.

Over ons

Het landgoed

Op Landgoed de Peerdegaerdt staan diverse hagen, hakhoutsingels, solitaire bomen, coniferen en hoogstamfruitbomen. Aan de westzijde van het landgoed vind je onze ruime hoogstamboomgaard met een verscheidenheid aan appel- en perenrassen. In de zomermaanden grazen hier onze (Friese) paarden. Op het erf staan verder een landhuis en verschillende stallen en schuren. Aan de noordzijde van De Peerdegaerdt ligt een aantal weilanden die in 2004 omzoomd zijn door knotwilgen. Hiermee wordt het ecologisch gebied ‘Het Oude Land’ verbonden met het Landgoed. Op Landgoed de Peerdegaerdt worden vaak kleine zangvogels, ransuilen en egels waargenomen. In 2005 is De Peerdegaerdt voorbeelderf geweest voor Landschapsbeheer Zuid-Holland in het kader van de actie ‘Kijk mijn Erf’.

Zorg- en activiteitenboerderij

Sinds 2011 kunnen kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een ondersteuningsvraag terecht op de zorg- en activiteitenboerderij voor persoonlijke begeleiding en coaching. Door de actieve begeleiding op het landgoed krijgen de deelnemers de kans om zichzelf te ontwikkelen en in hun kracht te gaan staan. In 2019 is ons gespecialiseerde thuiszittersprogramma gestart, gericht op kinderen en jongeren tussen de 6 en 28 jaar oud die zijn thuis komen te zitten van school, opleiding of werk.

Activiteiten

Daarnaast wil Landgoed de Peerdegaerdt door middel van inspirerende workshops bezoekers bewegen om met een andere blik te gaan kijken naar dieren(welzijn) en de natuur. Dit gebeurt door bezoekers op een persoonlijke manier te laten kennismaken met dieren op ons landgoed en een positieve ervaring te geven met de natuur.

Dierenopvang

Landgoed De Peerdegaerdt vormt tevens een opvanglocatie voor tweedekans dieren. Zo vormt ze een officiële locatie van Stichting Red een Legkip en hebben ook andere dieren op het landgoed een veilige plek gevonden na een verdrietig of verschrikkelijk leven in de (bio)- industrie.

Stichting

Landgoed de Peerdegaerdt is een stichting. In 2007 is de ‘Stichting tot behoud van Landgoed De Peerdegaerdt’  opgericht om het beheer en behoud van het landgoed veilig te stellen. Om het voor meer mensen mogelijk te maken om De Peerdegaerdt te beleven, is bovendien eind 2014 Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt opgericht. Beide stichtingen zijn gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Meer informatie over beide stichtingen kun je vinden op deze pagina.