Vorige bericht

Kennissessie: Je hoofd opruimen en de MatriXmethode

Op De Peerdegaerdt organiseren wij gedurende het hele jaar kennissessies voor onze begeleiders. Zo kunnen zij zich blijven ontwikkelen en de kwaliteit van de begeleiding hoog houden. In januari gaf Mireille Molenaar ons team een interessante workshop over ‘je hoofd opruimen’ en de MatriXmethode. In deze longread kun je lezen hoe wij de workshop en deze methode hebben ervaren.

De MatriXmethode is een effectieve interventietechniek, waarbij je je ervaring of angst niet met de coach hoeft te delen. Je hoeft de coach dus niks te vertellen: het is jouw eigen proces waarin je zelf de regie houdt. De beleving van deze ervaring of angst wordt onderzocht. Wanneer dit als een belemmering wordt ervaren, wordt deze beleving vervangen. De angst of nare ervaring wordt hierdoor als steeds minder heftig ervaren. Op deze manier kunnen veel mensen met deze methode van hun problemen of angsten afgeholpen worden. Het voordeel van deze methode is dat er geen negatieve bijwerkingen zijn. Een interessante methode, zo dachten wij!

Wie is Mireille Molenaar?

Mireille Molenaar is professional en trainer van de MatriXmethode. In 2019 is zij begonnen met haar eigen praktijk voor coaching en training. Voordat Mireille haar eigen praktijk startte, werkte ze 25 jaar lang in de jeugdhulpverlening. Eerst als groepsleider voor kinderen die uit huis geplaatst waren en later als jeugdbeschermer. Vanuit haar eigen ervaring weet Mireille wat coaching, therapie en zelfontwikkeling kunnen betekenen voor mensen als persoon. Zij omschrijft dit dan ook als ‘’een ongelooflijke fijne verandering in haar leven’’. Mireille gunt anderen deze ervaring ook van harte en zij gelooft dat er voor iedereen mogelijkheden zijn.  Vanuit deze visie heeft Mireille ons team deze workshop gegeven.

Deel 1: het hoofd opruimen

Tijdens het hoofd opruimen nodigt Mireille ons uit om ons eigen hoofd op papier te zetten, met alle de gedachten die ons bezighouden. Door de gedachten in je hoofd op papier te zetten, krijg je inzicht in wat er op dat moment allemaal in je hoofd speelt.

In kaart brengen

Stap 1: Mireille vraagt ons om ons eigen hoofd te tekenen zoals die er op dit moment van binnen uit ziet. Hierin mogen alle gedachten en andere dingen die je op dit moment bezighouden opgenomen worden.

Stap 2: We krijgen de mogelijkheid om je tekening te delen met het team. Dit mag maar is zeker geen verplichting. Ons team maakt hier wel gebruik van het blijkt heel waardevol om het met elkaar te delen! Op deze manier krijg je inzicht in de verschillen tussen mensen. Waar de een een vol en chaotisch hoofd heeft, ziet het er bij de ander juist heel netjes en geordend uit.

Stap 3: Mireille vraagt ons opnieuw om ons hoofd te tekenen, maar dan hoe wij graag willen dat ons hoofd eruit zou zien.

Stap 4: Ook bij deze tekening krijgen we de mogelijkheid om onze tekeningen aan elkaar te laten zien. Weer kunnen we goed de verschillen tussen mensen zien. Sommigen vinden het prima zoals hun hoofd er op dat moment uit ziet, anderen zouden het fijn vinden als zij een aantal dingen die in hun hoofd ronddwaalden los kunnen laten, kunnen ordenen of minder chaotisch kunnen maken. Na het maken van deze twee tekeningen, heb je zelf een goed beeld wat er op dat moment in je hoofd speelt. Vanuit hier kun je verder gaan met het opruimen en ordenen van je eigen gedachtes.

Ordenen in thema’s

Stap 5: Mireille legt ons uit dat we onze gedachten gaan ordenen in thema’s. De meest voorkomende thema’s die vaak ronddwalen in je hoofd zijn werk, privé, positieve emoties, negatieve emoties en kennis. Dit kun je als leidraad gebruiken, maar uiteraard mag je zelf thema’s toevoegen die bij jou naar voren komen. Als je de thema’s hebt bedacht, zet je die in een schema op papier zodat je hier ook visueel weer inzicht in krijgt. Ook geven we aan welke thema’s voor ons het belangrijkste zijn en welke het minst belangrijk.

Stap 6: Als je alle thema’s hebt bedacht, ga je bedenken wat je voor ieder thema gaat maken om het op te kunnen bergen. Voor het thema werk kan dit bijvoorbeeld een laptop of een werktas zijn. Voor negatieve emoties kan bijvoorbeeld een container een goed idee zijn. Iedereen mag zijn eigen voorwerp voor elk thema zelf verzinnen. Deze voorwerpen voegen we ook weer toe aan een schema, zodat alles wat we doen visueel terug te zien is.

Stap 7: Na het bedenken welke voorwerpen we voor onze thema’s willen gebruiken, gaan we ook een plek bedenken waar we deze voorwerpen gaan wegzetten. Alle werkgedachten stop je bijvoorbeeld in de laptop en deze laptop zet je vervolgens in de kast. Zo, dat is netjes opgeruimd! De negatieve emoties gooien we in de container en deze kunnen we bijvoorbeeld aan de weg zetten. Weg ermee!

Visualiseren en opruimen

Stap 8: Nadat we alles hebben opgeschreven, gaan we nu alles visualiseren. We doen onze ogen dicht, visualiseren de voorwerpen die we net bedacht hebben bij onze thema’s en zetten ze dan op de plek die we hebben bedacht. Bij het thema werk, zoals in het voorbeeld hiervoor, visualiseren we de laptop waarin we één voor één alle gedachten stoppen die met werk te maken hebben. Als alle gedachten erin zitten, zetten we de laptop in de kast. De lege ruimte die vrijkomt in je hoofd maak je schoon. Zo doe je dit voor alle thema’s.

Stap 9: Zijn alle thema’s gevisualiseerd en opgeruimd? Ga dan bij jezelf na of er nog gedachten in je hoofd ronddwalen die nog opgeruimd moeten worden. Is dit niet zo? Dan is je hoofd opgeruimd en ben je klaar. Is er wel nog iets wat je tegenkomt? Dan kan je ook dit visualiseren en opruimen net zoals je net met de andere gedachten hebt gedaan.

Rust in je hoofd

Wanneer je deze stappen volgt, orden je je eigen gedachten en ruim je je hoofd op. De onderwerpen waar je je nog wel mee bezig wilt houden blijven nog in je hoofd zitten maar de onderwerpen die je op dit moment niet meer in je hoofd wilt hebben, heb je opgeruimd. Met behulp van deze manier zul je merken dat je zelf invloed kunt hebben op je gedachten en dat je deze kunt ordenen.Een groot deel van ons team merkt dat er tijdens dit proces meer rust in hun hoofd is ontstaan.

Deze methode is voor iedereen toepasbaar. Op De Peerdegaerdt kunnen we dit inzetten tijdens de begeleiding om samen met de deelnemer zijn of haar gedachten te ordenen om zo wat meer rust in het hoofd te creëren. Maar ook voor onze medewerkers zelf is dit toepasbaar. Zit hun hoofd even helemaal vol? Dan kunnen ze ook zelf deze techniek toepassen.

Deel 2: De MatriXmethode

Het tweede deel van de workshop bestaat uit informatie over de MatriXmethode. Zoals al eerder beschreven is de MatriXmethode een effectieve interventietechniek waarbij de deelnemer de oorzaak van het probleem niet met de coach hoeft te delen. De MatriXmethode gaat uit van het feit dat iemand iets heeft meegemaakt wat hij of zij als onprettig heeft ervaren of een angst heeft ontwikkeld.

Met behulp van de MatriXmethode ga je proberen om die nare ervaring of angst te verminderen of zelfs helemaal te laten verdwijnen. Dit gebeurt op een manier waarbij de deelnemer niet veel over de angst of nare ervaring met de coach hoeft te praten. Hij of zij mag het voor zichzelf houden en houdt zo zelf de regie.

Hoe werkt de MatriXmethode?

Alle leuke en minder prettige ervaringen die je meemaakt, worden opgeslagen in het langetermijngeheugen. Wanneer de beleving van deze eerdere ervaring meespeelt in het nu, kan dat ervoor zorgen dat je je niet fijn voelt en niet komt tot waar je graag zou willen zijn. Ook kan je bang zijn dat ervaringen uit het verleden opnieuw zullen gebeuren, waardoor je bepaalde omstandigheden probeert te vermijden.

De MatriXmethode gaat uit van het principe dat je de negatieve beleving van iets zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken kunt ontladen en neutraal kunt maken. Op deze manier wordt de beleving van de nare ervaring steeds minder vervelend tot deze op een aanvaardbaar niveau komt of zelfs helemaal verdwijnt.

De MatriXmethode is een doeltreffende methode wanneer deze goed wordt toegepast. De methode werkt volgens een vaste patroon van stappen die gevolgd moeten worden. Daarom is het belangrijk dat je naar een gecertificeerd coach gaat als je deze methode wilt proberen. Deze coach weet precies hoe hij of zij de methode moet toepassen zodat deze effectief is.

De voordelen

Er worden verschillende voordelen van de MatriXmethode beschreven:

  • Het is een snelwerkende behandeling. Binnen drie sessies is er vaak al veel resultaat behaald.
  • De methode is veilig en effectief. Er worden geen negatieve bijwerkingen van ondervonden en daarnaast is de methode practice based.
  • Deze methode is veelzijdig en kan zowel preventief als curatief ingezet worden ongeacht het werk- of denkniveau van de deelnemer.
  • Deze behandeling is toegankelijk. Er zijn geen wachtlijsten of complexe protocollen en de deelnemer hoeft niet langdurig met de coach over zijn of haar ervaringen te praten.

Inventariseren

Stap 1: De coach zal je vragen of je het vervelendste moment van je ervaring of angst voor je kunt halen.

Stap 2: Als jij deze ervaring of angst voor je hebt gehaald, vraagt de coach je of je deze angst of ervaring een cijfer kunt geven tussen de 1 en 10. Hierbij is 1 het laagst en 10 het hoogst.

Stap 3: Als jij het cijfer hebt gegeven, zal de coach je vragen in welke beleving deze ervaring of angst zich vooral afspeelt. De belevingen waar je uit kan kiezen zijn: horen (geluid), voelen (gevoel), zien (beelden), denken (gedachten), ruiken (geur) of proeven (smaak).

De beleving verwijderen

Stap 4: Als jij de beleving hebt benoemd, zal de coach je vragen om bij het vervelendste moment van deze ervaring of angst stil te staan. Zodra jij er klaar voor bent, mag je vervolgens dit moment ‘verwijderen’. Dit doe je op spreekwoordelijke manier. De een zal het in gedachten voor zichzelf verwijderen, de ander zal het denkbeeldig verscheuren en een derde zal het bijvoorbeeld weggummen.

Stap 5: Als jij de beleving voor jezelf hebt kunnen neutraliseren, zal de coach opnieuw vragen welk cijfer je de ervaring of angst nu geeft. Je zult waarschijnlijk merken dat je spanning is afgenomen.

Stap 6: De coach zal stap 1 tot en met 5 blijven herhalen tot de ervaring of angst tot een aanvaardbaar niveau is gekomen of tot het geheel is geneutraliseerd. Vaak zijn er per hulpvraag slechts drie sessies nodig om al veel resultaat te bereiken.

Na de uitleg van Mireille mag een van onze teamleden tijdens de workshop ervaren wat de methode kan doen. Zij omschrijft het als een fijne ervaring, waarbij de ervaren spanning in korte tijd merkbaar afneemt.

Wanneer kan je de MatriXmethode toepassen?

Na het volgen van deze workshop geloven wij in de kracht van deze methode. De MatriXmethode is in te zetten bij onder andere (faal)angst, pesten, emotionele problemen, trauma’s, verdriet, stress, een vol hoofd, (een dreigende) burn-out en perfectionisme. De methode werkt volgens een vast patroon aan stappen. Het is dus belangrijk om de MatriXmethode op een goede manier toe te passen. Om de techniek onder de knie te krijgen is een speciale training ontwikkeld. Een aantal van onze medewerkers heeft interesse in het volgen van deze training. Daarom zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen om een aantal van onze medewerkers op te laten leiden tot MatriXcoach. Zo hopen we met deze methode ook op onze zorgboerderij meer mensen te kunnen helpen!

Bron afbeelding: https://matrixmethode.nl/

Geschreven door Kim van den Berg.

Volgende bericht