Vorige bericht

Kennissessie Cavent: LVB en Syndroom van Down

Binnen de zorgboerderij van De Peerdegaerdt willen we de beste begeleiding  bieden aan onze deelnemers. Daarom is het voor onze begeleiders essentieel om te blijven bijleren en groeien en organiseren we regelmatig kennissessies over voor ons relevante onderwerpen.

Recentelijk was Cavent bij ons te gast om een kennissessie over Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en het Syndroom van Down te verzorgen. In dit blog volgt een kort verslag van deze inspirerende sessie en delen we verkregen ervaringen en inzichten over het begeleiden van deelnemers die een LVB of het Syndroom van Down hebben.

Complexiteit

Het werd al snel duidelijk dat er een complexiteit schuilgaat achter de term ‘verstandelijke beperking’ (wij noemen dit zelf trouwens liever verstandelijke uitdaging). De beoordeling ervan gaat veel verder dan het IQ van een persoon; aanpassingsvermogen van de begeleider speelt een cruciale rol bij het goed kunnen inschatten wat iemand aankan. Dit aanpassingsvermogen is onderverdeeld op drie domeinen: conceptueel, sociaal en praktisch. Door naar deze domeinen te kijken ontstaat een meer genuanceerd begrip van het individu, dat ons als begeleiders in staat stelt om behoeften van deelnemers beter te herkennen en beantwoorden.

IQ

Jarenlang is IQ de leidende factor geweest bij het beoordelen van een persoon met een verstandelijke beperking. Pas sinds de introductie van de DSM-5* in 2013 is de focus verschoven naar hoe iemand functioneert in de maatschappij, waarbij het IQ slechts één van de vele aspecten is. Door verbreding van het beeld, zijn zorgverleners veel beter in staat gepaste begeleiding te verzorgen.

Bij de term LVB werd door Cavent uitgebreid aandacht besteed aan een stigmatiserend element wat de term in zich draagt en een lans gebroken voor een alternatieve benadering van LVB als “Langzaam Verwerkend Brein”. Deze term werpt een ander licht op de uitdagingen en mogelijkheden van het individu.

Tijdens de sessie

Tijdens de sessie ontstonden waardevolle discussies die onderstreepten hoe belangrijk het is onze verwachtingen af te stemmen op het sociaal-emotionele niveau en de ontwikkelingsfase van het individu, in plaats van alleen te kijken naar en te focussen op het cognitieve niveau. Het besef dat over- of ondervraging kan leiden tot stress, frustratie of stagnatie in de ontwikkeling, benadrukte de waarde van individuele begeleiding en maatwerk.

De sfeer tijdens de sessie was open en interactief. De levendige uitwisseling van vragen en casuïstiek tussen de leden van het zorgteam van De Peerdegaerdt en het expertteam van Cavent verrijkte de leerervaring.

Deze kennissessie verzorgd door Cavent was informatief en leerzaam. Het benadrukte niet alleen de gelaagdheid van verstandelijke beperkingen en het Syndroom van Down, maar stelt ons op De Peerdegaerdt ook in staat om onze aanpak als zorgbegeleiders te verfijnen.

Kennissessies als deze zorgen voor continue leer- en groeimogelijkheden, waardoor we als zorgprofessionals beter uitgerust zijn om een positief verschil te maken in de levens van degenen die we begeleiden en hun naasten die veel om ze geven.

*DSM-5 is een wereldwijd gehanteerd classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Het doel van DSM-5 is om stoornissen op basis van symptomen te clusteren en te beschrijven, met de nadruk op wetenschappelijke onderbouwing en verbeterde beschrijvingen van deze stoornissen.

Informatie

Meer informatie over onze zorgboerderij vind je via de link: Zorgboerderij. Ook kun je lezen over onze Animal Assisted Activities, Individuele begeleiding en het Thuiszittersprogramma.

Volgende bericht