Vorige bericht

Individuele begeleiding: waarom?

Landgoed de Peerdegaerdt is iedere week voor tientallen jongeren en kinderen een veilige plek. Kinderen die om welke reden dan ook moeite hebben met school, hun sociale leven of hun (psychische) gezondheid vinden op De Peerdegaerdt rust en begeleiding op maat. Op onze zorgboerderij krijgt iedereen individuele begeleiding, met veel aandacht voor iemands specifieke behoeften. Maar waarom kiezen we op De Peerdegaerdt voor individuele begeleiding van onze deelnemers en niet voor groepsbegeleiding? Dát lees je in deze blog.

Individuele begeleiding is hard nodig

Verbinding maken met anderen is voor veel van de deelnemers op onze zorgboerderij een lastig thema. Door trauma, een autismespectrumstoornis of vanuit hoogbegaafd denken, vinden de deelnemers het lastig om op een fijne manier verbinding te maken met anderen. Voor hen brengt contact met andere mensen een gevoel van bedreiging en onveiligheid met zich mee. Dit kan stress en spanning triggeren, waardoor klachten ontstaan of verergeren. Bij de ene deelnemer uit zich dat in (sterk) overprikkeld raken, bij de ander in het ontwikkelen van angst(en), agressie of psychosomatische klachten.

Het móeten functioneren in een groep werkt bij onze deelnemers dan ook juist vaak de voortgang of het herstel tegen. Daarnaast worden in een groep de individuele behoeften of grenzen van deelnemers vaker niet of te laat opgemerkt. Dit leidt tot onnodige nieuwe negatieve ervaringen over zichzelf en het verlies van zelfvertrouwen.

Een eerste laagdrempelige stap

Om deze reden wil De Peerdegaerdt graag een (emotioneel) veilige en stabiele plek zijn voor haar deelnemers. Een plek waar kinderen en jongvolwassenen de tijd en ruimte krijgen om op hun eigen tempo te groeien. Om buitenshuis actief te zijn, anderen te ontmoeten, te rehabiliteren, zichzelf te ontwikkelen en te re-integreren. De Peerdegaerdt wil graag een laagdrempelige eerste stap zijn, die jongeren zacht uitnodigt om zich weer langzaam open te stellen. Op deze manier wil De Peerdegaerdt ook de drempel voor deelnemers verlagen om de juiste hulp te kunnen/durven ontvangen. Wanneer de deelnemers zich vertrouwd voelen op onze zorgboerderij, is de stap namelijk vaak kleiner om ook andere vormen van hulp te omarmen.

Tegelijkertijd vormt de zorgboerderij een veilige plek om te kunnen oefenen met alles wat lastig of spannend is. Zoals op een prettige manier verbinden met anderen. Leren omgaan met miscommunicaties en frustraties in contact met anderen. Overprikkeling leren voorkomen en laten zakken. De Peerdegaerdt is de plek waar deelnemers kunnen toewerken naar het functioneren in een groep. Een voorwaarde om dat te kunnen doen is door te weten dat je op elk moment uit de groepsactiviteit kunt stappen. Door te weten dat je bij hevige angst en paniek of oplopende agressieve gevoelens weer tot rust kunt komen binnen de veiligheid van individuele begeleiding.

Thuiszitten is niet simpel

De Peerdegaerdt biedt begeleiding aan kinderen op woensdagmiddag, zaterdag en tijdens schoolvakanties. Daarnaast begeleidt Landgoed de Peerdegaerdt in toenemende mate ook kinderen en jongeren die zijn uitgevallen van school of werk op alle doordeweekse dagen. Deze thuiszitters zijn vastgelopen omdat ze om welke reden dan ook niet (meer) kunnen meedraaien in het bestaande (school)systeem. Vaak is bij deze jongeren sprake van een complexe samenloop van omstandigheden en kwetsbaarheden en lopen ze rond met heftige, invaliderende klachten.

Thuiszitters hebben in de meeste gevallen al van alles aan hulp geprobeerd en gekregen voor ze op De Peerdegaerdt terechtkomen. Zo hebben ze bijvoorbeeld al groepsbegeleiding of groepsbehandeling gekregen in verschillende vormen, zonder dat dit hen (voldoende) heeft geholpen. Niet zelden zijn kinderen bovendien juist in een groep uitgevallen en levert het moeten functioneren in een groep hen juist faalervaringen en stress op. Veel thuiszitters hebben geen vertrouwen meer in zichzelf, ook niet langer op sociaal vlak. Vaak is het vertrouwen in anderen beschadigd. Voor deze thuiszitters is groepsbegeleiding dus niet de beste keuze.

Helaas wordt individuele begeleiding meestal enkel ingezet in de thuissituatie van de thuiszittende jongere. Dat is een gemiste kans, want juist individuele begeleiding op een andere plek dan thuis kan thuiszitters verder helpen. Voor veel thuiszitters wordt namelijk – zodra ze eenmaal thuiszitten –  de drempel naar buiten steeds groter. Het thuiszitten geeft bovendien ook in de thuissituatie spanning. Zo levert zowel thuis zijn als de deur uit gaan spanning op. Als gevolg hiervan voelen thuiszitters zich vaak enorm bekneld en benauwd.

Een intensief proces van herstel

Veel van deze kinderen weten niet meer waar hun kracht ligt, waar ze energie van krijgen of waar ze naartoe willen. Op De Peerdegaerdt is de zorg erop gericht hen weer zelfvertrouwen te geven, te laten wennen aan ritme en structuur en hen te helpen om zichzelf en hun talenten te leren kennen. Dit is een intensief proces, dat de meeste ruimte krijgt in een setting van individuele begeleiding.

Dat proces vraagt om tijd en ruimte, zonder druk van buitenaf. Voor veel thuiszitters blijkt het toverwoord voor herstel ‘tijd’. Thuiszitters hebben het gevoel dat er heel veel ‘moet’ en dat er al veel eisen worden gesteld waaraan ze niet kunnen voldoen. Op De Peerdegaerdt ervaren ze dat ze ruimte en tijd krijgen om dit herstel ontspannen en op hun eigen tempo te kunnen vormgeven. Bovendien is soms in de binnenwereld van de thuiszitter een hoop werk te verzetten. Hoewel dan voor de buitenwereld geen zichtbare en meetbare stappen worden gezet, gebeurt een hoop innerlijk werk. Minder zichtbaar maar net zo belangrijk en de noodzakelijke voorbereiding voor de zichtbare stappen daarna op weg naar duurzaam herstel en veerkracht. Tijdsdruk van buitenaf heeft een sterke negatieve invloed op dit proces, waardoor het tempo herstel juist wordt belemmerd.

Nog even samengevat: waarom individuele begeleiding?

Om diverse belangrijke redenen kiezen we op De Peerdegaerdt voor individuele begeleiding:

  • Het ontdekken waar je talenten en interesses liggen, is een individueel proces, geen groepsproces;
  • Het móeten functioneren (en het minder zichtbaar zijn) in een groep is bij veel van onze deelnemers juist een bron van stress en faalervaringen die bijdraagt aan het uitvallen van school, buitenschoolse activiteiten of werk;
  • Vaak is vanuit trauma, autisme spectrumproblematiek of vanuit hoogbegaafd denken verbinding maken met anderen een lastig thema, waarbij het vertrouwen in zichzelf en de ander kwijt is;
  • Individuele begeleiding biedt de juiste ruimte en veiligheid van waaruit deelnemers leren oefenen met weer verbinding maken met zichzelf, met anderen en met functioneren binnen een groep. Individuele begeleiding biedt de veiligheid om als dat nodig is uit de groep te kunnen stappen om tot rust te komen bij de persoonlijk begeleiders en coaches.

Wil je meer weten over de individuele begeleiding op de zorgboerderij of je (kind) aanmelden? Bekijk de pagina over onze zorgboerderij, of lees meer over ons thuiszittersprogramma. Lees ook het verhaal van Tamira en Joël over hun succesvolle thuiszitterstraject op De Peerdegaerdt!

Lees de informatiebrochure zorgboerderij De Peerdegaerdt

Volgende bericht