Vorige bericht

Wat is permacultuur? Een wereld te ontdekken!

Permacultuur… Een term die je vast weleens gehoord hebt, maar waarvan de betekenis misschien wat mysterieus of ongrijpbaar blijft. Tot vandaag! Want we duiken diep in de wereld van permacultuur en waarom het steeds meer gezien wordt als de sleutel naar duurzame leefwijzen.

Inhoudsopgave

We leven in een tijd waarin berichten over klimaatverandering en daarbij behorende gevolgen aan de orde van de dag zijn. Als antwoord hierop komt (gelukkig) duurzaamheid steeds vaker op de agenda en permacultuur (wiki) vormt daarbij een hoopvolle blik op de toekomst. Permacultuur is niet zomaar een verzameling van landbouwtechnieken, het is een filosofie. Een filosofie die helemaal in het straatje van Landgoed de Peerdegaerdt past.

Permacultuur is een manier van leven in harmonie met de natuur en diens processen. Het leert ons zorgvuldig om te gaan met landschap en omgeving.

In deze blog gaan we zoals gezegd, dieper in op de essentie van permacultuur. Onderwerpen als oorsprong van de filosofie, basisprincipes en de voordelen voor ons, de natuur en de planeet, zullen de revue passeren. Of je nu een enthousiaste tuinder bent, een natuurminnend hart hebt, grote dierenvriend bent of gewoon nieuwsgierig bent naar alternatieve manieren van leven en levensfilosofie. Dit artikel geeft waardevolle informatie, inzichten en praktische tips.

Permacultuur laat ecologie, duurzaamheid en harmonie met de natuur centraal staan. Tijd voor meer (groene) verdieping!

Definitie en geschiedenis van permacultuur

Wat is permacultuur?

Permacultuur is een term die voortkomt uit de samenvoeging van de woorden ‘permanent’ en ‘agricultuur’, maar omvat veel meer dan alleen maar een methode voor landbouw.

Het is compleet geïntegreerd ontwerpsysteem gericht op het creëren van duurzame en zelfvoorzienende menselijke habitats (leefomgevingen). De essentie voor permacultuur zit ‘m in het harmoniseren van onze interacties met de natuur. Dit gebeurt dankzij het ontwerpen van systemen die de patronen en veerkracht van natuurlijke ecosystemen nabootsen. Dit leidt tot een duurzame leefomgeving waarin de behoeften van de mens in evenwicht zijn met de ecologie van de aarde en diens bewoners.

Ontwikkeling

Permacultuur werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 70 door Bill Mollison en David Holmgren, twee Australische ecologen. Zij zagen dat het gebruik van moderne landbouwmethodes desastreuze gevolgen heeft voor de natuur en hoe noodzakelijk het is een duurzamere benadering te kiezen. Ze gingen op zoek naar landbouwsystemen die ecologisch én economisch gebalanceerd en stabiel zijn. Dit in tegenstelling tot de conventionele landbouw.

Mollison en Holmgren introduceerden permacultuur uiteindelijk als een holistische benadering, niet alleen gericht op landbouw, maar ook op bouw, waterbeheer en energie. Het doel is om permanente (duurzame) systemen te creëren die in staat zijn zichzelf in stand te houden en te regenereren.

Sindsdien heeft permacultuur zich wereldwijd verspreid. Het is een veelzijdige beweging en filosofie geworden die zich richt op duurzame leefwijzen in zowel landelijke als stedelijke gebieden. Het omvat een breed scala aan praktijken van voedselproductie en ecologisch bouwen tot gemeenschapsontwikkeling en natuurbehoud. De filosofie blijft zich evolueren en probeert een positief antwoord te zijn op uitdagingen als klimaatverandering, voedselzekerheid en milieubehoud.

Permacultuur biedt een krachtig en veelbelovend kader (fair share, earth care en people care) voor een duurzamere toekomst en inspireert over de hele wereld om harmonieuzer samen te leven met dier en natuur.

Voordelen

Permacultuur is een levenswijze met aanzienlijke voordelen op zowel ecologische als sociaal-economische vlakken. Hieronder gaan we in op een aantal van die voordelen:

 • Ecologische voordelen: Verbetering van bodemgezondheid: Eén van de pijlers van permacultuur is het creëren en behouden van een gezonde, vruchtbare bodem. Technieken zoals het gebruik van organische compost, vermijden van diep ploegen en het aanplanten van bodembedekkers helpen bij het behouden van bodemvocht, verbeteren de bodemstructuur en bevorderen de biodiversiteit. Dit resulteert in een rijkere, meer veerkrachtige grond, die essentieel is voor gezonde plantengroei.
 • Efficiënt waterbeheer: Permacultuur maakt gebruik van slimme ontwerpen zoals regenwateropvangsystemen, druppelirrigatie en de aanleg van swales (waterafvanggreppels) om water efficiënter te gebruiken en te behouden. Deze methoden helpen bij het verminderen van waterafvoer en erosie, terwijl ze ook zorgen voor een stabiele watervoorziening voor planten, zelfs in drogere klimaten.
 • Sociaal-economische voordelen:
  • Duurzame landbouw: Permacultuur draagt bij aan een duurzamere landbouw door het verminderen van de afhankelijkheid van chemische meststoffen en pesticiden. Dit leidt niet alleen tot gezonder voedsel, maar vermindert ook de kosten en milieu-impact van landbouw. Daarnaast maakt de nadruk op lokale voedselproductie en diversiteit, landbouw minder kwetsbaar voor marktschommelingen en klimaatverandering.
  • Gemeenschapsontwikkeling: Permacultuur gaat verder dan alleen landbouw; het omvat ook principes van gemeenschapsopbouw en lokale economieën. Door de lokale productie van voedsel en andere hulpbronnen te stimuleren, kunnen gemeenschappen meer zelfvoorzienend worden, wat economische stabiliteit en sociale cohesie bevordert. Ook het delen van kennis en middelen binnen de gemeenschap is een belangrijk aspect. Dit geheel leidt tot sterke, veerkrachtige communities.

Uitdagingen en oplossingen

Hoewel permacultuur vele voordelen kent, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk om deze wel even aan te raken.

Uitdagingen

 • Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden: Veranderende klimaatpatronen kunnen grote impact hebben op permacultuursystemen. Langere droogteperiodes of juist extreme regenval zijn steeds vaker aan de orde.
 • Plagen en ziekten: Net als in elke vorm van landbouw, kunnen plagen en ziekten een bedreiging vormen voor de gezondheid en productiviteit van permacultuursystemen.
 • Beperkte ruimte en hulpbronnen: Vooral in stedelijke gebieden kan de beperkte beschikbare ruimte en toegang tot hulpbronnen een uitdaging zijn.

Oplossingen en tips voor effectieve praktijken

 • Ontwerpen voor klimaatweerbaarheid: Kies plantensoorten die aangepast zijn aan lokale klimaatvariabiliteit en ontwerp een systeem met buffers voor extreme weersomstandigheden, zoals de swales voor waterbeheer en schaduwrijke gebieden om hitte te matigen.
 • Natuurlijke – en ziektebeheersing: Maak gebruik van natuurlijke plaagbeheersingstechnieken zoals het introduceren van nuttige insecten, het gebruik van planten met afstotende eigenschappen en het bevorderen van biodiversiteit om ziekteresistentie te verhogen.
 • Creatief gebruik van ruimte: In stedelijke gebieden kan permacultuur creatief verticaal of in containers worden toegepast. Ook daken, balkons en muren kunnen tot groene ruimten worden getransformeerd.
 • Bodemgezondheid behouden: Prioriteer de gezondheid van de bodem door regelmatig organische stoffen toe te voegen, zoals compost en mulch en vermijd bodemverstoring.
 • Gebruik van complementaire planten: Planten die elkaar aanvullen (companion planting) kunnen helpen bij het beheersen van plagen en het verbeteren van bodemkwaliteit.
 • Gemeenschap betrekken: Betrek de lokale gemeenschap bij permacultuurprojecten. Dit kan leiden tot het delen van middelen, kennis en arbeid.

Door uitdagingen het hoofd te bieden met creatieve en doordachte oplossingen, kan de veerkracht en effectiviteit van permacultuursystemen verbeteren. Permacultuur is een dynamisch proces dat aanpassing en voortdurend leren vereist, maar met de juiste benadering kan het leiden tot rijke, productieve en duurzame systemen.

In de praktijk

Permacultuur geeft zoals hierboven duidelijk is geworden, een praktische benadering voor diverse omgevingen, van landelijke boerderijen tot stedelijke achtertuinen. Een aantal voorbeelden.

Praktische toepassingen

 • Het creëren van een voedselbos: Een voedselbos is een zelfvoorzienend ecosysteem dat is ontworpen om een overvloed aan voedsel te produceren. Het bootst een natuurlijk bos na, maar bestaat uit lagen van eetbare planten, zoals fruit- en notenbomen, struiken met bessen, eetbare bodembedekkers en meerjarige groenten en kruiden. Dit systeem vereist na aanleg relatief weinig onderhoud en biedt een rijke verscheidenheid aan voedsel.
 • Waterbeheer: Effectief waterbeheer is cruciaal in permacultuur. Het omvat het opvangen van regenwater, het aanleggen van vijvers, het creëren van swales en het toepassen van druppelirrigatie. Technieken als deze leveren waterbesparing op.

In je eigen tuin

Stel nu… Je wilt aan de slag met permacultuur in je eigen tuin? Hoe pak je dat aan? Daar hebben we een stappenplan voor!

 1. Observatie en planning: Begin met observeren van je tuin. Let op zonlicht, wind, helling, bestaande planten en dieren. Gebruik deze informatie om een plan te maken dat rekening houdt met deze natuurlijke elementen.
 2. Bodemverbetering: Start met het verbeteren van de bodemkwaliteit. Gebruik compost, mulch en groenbemesters om de bodemvruchtbaarheid te verhogen en een gezonde bodemstructuur te bevorderen.
 3. Kies de juiste planten: Selecteer planten die geschikt zijn voor jouw omstandigheden en bodemtype. Denk aan inheemse soorten, meerjarige gewassen en planten die elkaar ondersteunen (companion planting).
 4. Waterbeheer: Integreer systemen voor het opvangen en efficiënt gebruiken van regenwater. Overweeg het aanleggen van swales en gebruik druppelirrigatie om water te besparen.
 5. Integreer dieren: Als je ruimte hebt, overweeg dan om dieren zoals kippen, bijen of zelfs kleinvee te integreren. Ze kunnen helpen bij het bestuiven van planten, het produceren van mest en het beheersen van plaagdieren.
 6. Blijf leren en aanpassen: Bezig zijn met permacultuur is een continu leerproces. Experimenteer, observeer wat werkt en wees bereid om je aanpak aan te passen.

Door deze stappen te volgen, kun je een begin maken met het integreren van permacultuurprincipes in je eigen tuin/balkon. Het gaat daarbij niet alleen om het kweken van voedsel; het gaat ook om het creëren van een duurzaam, ecologisch systeem dat zowel jou (de mens) als de natuur ten goede komt.

Ben je echt enthousiast geworden en wil je aan de slag met permacultuur? Op Landgoed de Peerdegaerdt kun je vanaf nu een Workshop Permacultuur volgen. Groenmeester Olav verzorgt deze workshop. Olav aan het woord over permacultuur:

“Eigenlijk kun je permacultuur zien als een nieuwe bril die je opzet om anders te leren kijken naar de vormgeving van je omgeving en je eigen leven. Heel inspirerend!”

Wil jij meer weten over permacultuur? Uitbreiding en handvatten ontvangen bij bovenstaande stappen? Meld je aan en leer van Olav hoe jij zelf aan de slag kunt met permacultuur in jouw tuin of op je balkon. Klik hier voor de Workshop Permacultuur.

De kracht van permacultuur

In dit blog heb je nu uitgebreid kennis kunnen maken met permacultuur. Hopelijk heeft het lezen ervan wat licht kunnen werpen op deze fascinerende filosofie en je geïnspireerd om dit onderwerp verder te verkennen en misschien zelfs toe te passen in je eigen leven. Elke stap richting duurzaamheid, hoe klein ook, heeft een positieve impact op onszelf, de natuur, de dieren en onze planeet.

Permacultuur biedt ons een raamwerk, gereedschappen en kennis om een meer veerkrachtige, duurzame en gezonde wereld te creëren. Begin jij met jouw tuin of balkon?

FAQ: Veelgestelde vragen snel beantwoord

Wat is permacultuur precies?

Permacultuur is een systeem voor het ontwerpen van leefomgevingen die ecologisch duurzaam en economisch stabiel zijn. Het combineert traditionele wijsheid met moderne wetenschap om een harmonieuze samenwerking tussen mens en natuur te bevorderen. Hierbij de nadruk ligt op het creëren van zelfvoorzienende en veerkrachtige systemen.

Hoe is permacultuur ontstaan?

Permacultuur is ontwikkeld in de jaren ’70 door de Australische ecologen Bill Mollison en David Holmgren. Zij zochten naar een antwoord op de destructieve effecten van de industriële landbouw en wilden een duurzamere en natuurvriendelijkere manier van landbouw en leven ontwikkelen. Hun ideeën leidden tot een ontwerpsysteem dat vandaag de dag wereldwijd wordt toegepast en voortdurend evolueert.

Wat zijn de principes van permacultuur?

De kernprincipes van permacultuur omvatten:

 • Samenwerking met de natuur in plaats van haar te beheersen;
 • Het creëren van veerkrachtige en zelfvoorzienende systemen;
 • Diversiteit in plaats van monocultuur bevorderen;
 • Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 • Het toepassen van cycli en gesloten systemen om afval te minimaliseren.

Kan permacultuur in elk klimaat worden toegepast?

Ja, permacultuur is flexibel en kan worden aangepast aan vrijwel elk klimaat. Of het nu gaat om een vochtig tropisch klimaat of een droog woestijnklimaat, permacultuurprincipes kunnen worden aangepast om te werken met de lokale omstandigheden.

Wat is het verschil tussen permacultuur en traditionele landbouw?

wat is permacultuur

Monocultuur | Foto: Volker Glätsch from Pixabay

In tegenstelling tot traditionele landbouw, die vaak afhankelijk is van kunstmest en pesticiden en zich richt op monoculturen, streeft permacultuur naar het creëren van duurzame, zelfvoorzienende systemen. Permacultuur maakt gebruik van de principes van ecologische duurzaamheid, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnenbeheer. Het heeft een meer holistische en milieuvriendelijke benadering van landbouw.

Volgende bericht