Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen om De Peerdegaerdt te beleven, is eind 2014 Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt opgericht. Met deze stichting willen we een impuls geven aan de activiteiten die op Landgoed de Peerdegaerdt plaatsvinden.

Achtergrondinformatie

Landgoed de Peerdegaerdt noemt zich graag een plek van vernieuwing. We hebben ons als missie gesteld om een plek te creëren waar ieder mens, ieder dier én de natuur waardevol zijn en waar we op geheel eigen wijze invullen hoe wij de wereld graag zien. Met de hulp van een gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers proberen we vooruit te lopen op het gebied van duurzaamheid en een holistische levensvisie. We proberen zoveel mogelijk bestaande lineaire processen om te buigen naar circulaire processen. Een grote inspiratiebron hierbij is De Blue Economy. Daarnaast proberen we op De Peerdegaerdt mensen in hun eigen kracht te zetten en bewust te maken van hun natuurlijke mogelijkheden en eigen kracht. Met Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt willen we meer mensen met onze missie bereiken en helpen.

Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel om de maatschappelijke bijdrage van Landgoed de Peerdegaerdt in de samenleving te vergroten. Specifieker heeft de stichting het doel om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie en het verbeteren van het welzijn van mens en dier.

Beleid en beleidsplan

De stichting wil dit doel bereiken door mensen bewust te maken van hun natuurlijke mogelijkheden en eigen kracht. Hierdoor groeit de weerbaarheid en veerkracht en neemt de zelfredzaamheid toe.

De stichting stimuleert de bewustwording o.a. door:

 1. het activeren van mensen;
 2. het stimuleren van mensen om te participeren binnen de samenleving;
 3. het stimuleren van natuurbeleving;
 4. het faciliteren van activiteiten;
 5. het stimuleren van vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid;
 6. het bieden van educatieprogramma’s in relatie tot de natuur;
 7. het vergroten van de kennis op het gebied van permacultuur;
 8. het vormen van een social playground voor onder meer Blue Economy initiatieven;
 9. het stimuleren van transities die bijdragen aan een rechtvaardige en groene omgeving;
 10. het samenwerken met het maatschappelijk middenveld;
 11. het positioneren en onder de aandacht brengen van de activiteiten op De Peerdegaerdt.

Het bereiken van de doelstelling wordt onder meer mogelijk gemaakt door:

 • de uitgeoefende en georganiseerde activiteiten van de stichting;
 • giften en donaties;
 • subsidies en sponsorbijdragen;
 • verkregen legaten.

Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt is gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting een goed doel is. Hierdoor kun je een gift aan de stichting aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie? Bezoek de website van de belastingdienst of neem contact met ons op.

Gegevens

KvK-nummer: 621 26 601
RSIN: 854669516
IBAN: NL96 TRIO 0391 0692 33
BIC: TRIONL2U
AGB: 98-100788

Leerbedrijf

Stichting (Be)leef de Peerdegaerdt is een erkend (leer)bedrijf ID: 100481187.

Bestuur

Het bestuur van Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt wordt gevormd door de volgende personen:

 • Voorzitter: Nicole van Haelst, ’s-Gravenhage
 • Algemeen bestuurslid: Ellen van Sprundel, Rotterdam
 • Algemeen bestuurslid: Hèlen Sturm, Strijen

De bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Contact

Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties of vragen, kunt u per email contact met ons opnemen. Voor vragen en opmerkingen rondom de zorg- en activiteitenboerderij en moestuin: actief@depeerdegaerdt.nl. Voor vragen en opmerkingen rondom de buitenarrangementen en overige zaken: beleef@depeerdegaerdt.nl.

Stichting Landgoed De Peerdegaerdt

Om het behoud en beheer van dit historische landgoed veilig te stellen, is op 27 november 2007 de Stichting tot behoud van Landgoed De Peerdegaerdt (kort: Stichting Landgoed de Peerdegaerdt) opgericht.

Achtergrondinformatie

Landgoed de Peerdegaerdt is een cultuurhistorische plek in Strijen binnen het Nationaal Landschap de Hoeksche Waard. Op het landgoed bieden we mensen de kans om de natuur te beleven en zich te verbinden met de flora en fauna. Verschillende doelgroepen zijn hiervoor welkom op het landgoed.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om het behoud en beheer van Landgoed de Peerdegaerdt zeker te stellen. Specifiek heeft de stichting het doel om te zorgen voor het behoud, beheer en het ontwikkelen van de biodiversiteit en de natuurwaarde van het landgoed.

Beleid en beleidsplan

De stichting wil dit doel bereiken door het bieden van en bijdragen aan verantwoord beheer en onderhoud van het gebied, rekening houdend met het specifieke karakter daarvan.

Stichting Landgoed de Peerdegaerdt werkt hiertoe samen met de volgende partners:

 • Landschapsbeheer Zuid-Holland (in 2014 verder gegaan in de Groene Motor)
 • Provincie Zuid-Holland
 • Regionale Sociale Dienst

Daarnaast wordt het bereiken van de doelstelling onder meer mogelijk gemaakt door:

 • giften en donaties;
 • subsidies en sponsorbijdragen;
 • verkregen legaten;
 • de uitgeoefende activiteiten van de stichting.

Stichting Landgoed de Peerdegaerdt is gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting een goed doel is. Hierdoor kun je een gift aan de stichting aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie? Bezoek de website van de belastingdienst of neem contact met ons op.

Gegevens

KvK-nummer: 24 425 460
RSIN: 818792644
IBAN: NL64 TRIO 0784 8674 02
BIC: TRIONL2U
AGB: 98-099986

Bestuur

Het bestuur van Stichting Landgoed de Peerdegaerdt wordt gevormd door de volgende personen:

 • Voorzitter: Erik Doesburg, Lage Zwaluwe
 • Secretaris: Dhr. F.J. Derks, St. Maartensdijk
 • Penningmeester: Ellen van Sprundel, Rotterdam

De bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Contact

Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties of vragen, kunt u per email contact met ons opnemen. Voor vragen en opmerkingen rondom de zorg- en activiteitenboerderij en moestuin: actief@depeerdegaerdt.nl. Voor vragen en opmerkingen rondom de buitenarrangementen en overige zaken: beleef@depeerdegaerdt.nl.

Het laatste jaarverslag is hier te lezen.