Onderwijsondersteuning op De Peerdegaerdt

Steuntje in de rug

Bij kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in de huidige vorm van onderwijs zien we vaak dat zij moeite hebben met de traditionele onderwijssetting. Ze missen het gevoel van veiligheid en vertrouwen die nodig zijn om te leren en zijn vaak het plezier kwijt. Ook zien we uitdagingen met betrekking tot de executieve functies (zoals concentratie, organiseren, plannen en doorzetten).

Vanuit De Peerdegaerdt bieden wij gerichte onderwijs-ondersteuning waarmee we deelnemers zoveel mogelijk tools willen meegeven om succesvol te kunnen herintreden in (passend) onderwijs, en zodat zij verder kunnen gaan in hun educatieve ontwikkeling zolang zij bij ons zijn.

Succesmomenten

Dit doen we door samen te bouwen aan de executieve functies en het creëren en ervaren van succesmomenten. In eerste instantie binnen de activiteiten van de zorgboerderij, op een ongedwongen manier en in een natuurlijke setting waar zij ontdekkend kunnen leren. In een later stadium breiden we dit uit naar meer schoolse activiteiten, welke zoveel mogelijk aansluiten op de interesses en de belevingswereld van de deelnemer. Op deze manier proberen we samen het plezier in leren terug te vinden.

Onze docente Maaike verzorgt de onderwijsondersteuning op De Peerdegaerdt. Zij heeft een onderwijslicentie voor het primair onderwijs (hier is zij ook parttime werkzaam in) en aantekening voor MBO.